Verslag 6

Wat moet er nog gebeuren?

 LIJST V SPECIALISTEN die bezig zijn met dit onderwerp
o 3 specialisten
 Naam & voornaam
 Hoe op spoor
 Functie
 Contactgeg
 Publicaties
 3 vragen
 Lise
 Lien B
 Lien D
 LIJST ORGANISATIES
 Exel bestanden
 Cindy

 Welkomspagina
o over wat het onderwerp handelt
o waarom dit onderwerp jullie mateloos interesseert
 Lore
 eindwerken
 Tine: inleiding
 Biolografie
o van alles, boeken, internet, artikels… daarvan referenties maken zie sadan site

 IEDEREEEN
o EIGEN Bronnen  referenties van maken! Onderaan/ bovenaan de teksten
o DE AUTEUR
 Wie schreef het artikel?
 Wordt er in het artikel informatie gegeven in verband met de auteur?
 Wat vind je op het internet over deze auteur?
 Wat heeft deze auteur nog geschreven?
o PUBLICATIES
 Publicaties in literatuurlijst te vinden in school/openbare bib?
 Sterretje plaatsen naast de referentie
 Trefwoorden uit achterflap en literatuurlijst  toevoegen aan trefwoordenlijst
 Geselecteerde auteurs werken in 2 bib?
• Titels verwant met thema
• Auteurs die in je artikel meer dan eens aangehaald w

!!!!!!!!!!!!Dit wordt nog aangevuld!!!!!!!!!!!!!!!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License