Verslag 5

Maandag 8 december
algemene taken
• Tine
 rond de 25 artikels uit eindwerken

• Lise
 35 krantenartikels

• Lien
 rond de 21 artikels uit tijdschriften

• Cindy
 exel
 wie wat gebruikt (tabel) 2 grafieken zie sadan
 jaartallen (tabel) 1 grafiek zie sadan

• Lien B
 boeken 35

• Lore
 juridisch en politieke context

• Jonas
 organisaties 7 stuks, elk 350 woorden verwijzingen naar cijfergegevens niet weergeven + exel statistieken maken

per persoon

 motivatie
 referentie
 trefwoordenlijst
 blibliografie
 powerpoint
 samenvatting artikel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License