Verslag 4

verslag 4 – 01/12/2008
Aanwezig
Tine
Lien D
Lise
Lore
Lien B
Cinndy

Afwezig
Jonas

Wat gedaan?
- heel veel gesukkeld bij de opmaak omdat de wiki niet zoals de andere wiki’s is. Bv. de bovenbalk ze staan onder elkaar i.p.v. naast elkaar.
- iedereen heeft een pagina om zijn eigen informatie op te posten
- enkele artikels gezocht
- doordat de gevonden artikels niet geplaatst kan worden hebben we wat veranderd aan de verdeling. We hebben ‘geen beperkingen’ weggedaan.
- de onderverdeling is veranderd.

Wat doen tegen volgende bijeenkomst die op MAANDAG 8 december gepland is. Iedereen heeft zijn artikel/ boek samengevat + reeds op de wiki gezet.

Lien: Beperkingen aangeboren
Lore: Beperkingen aangeboren
Tine: Beperkingen aangeboren

Lise: Beperkingen niet aangeboren
Lien B: Beperkingen niet aangeboren
Cindy: Beperkingen niet aangeboren
Jonas: Beperkingen niet aangeboren

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License