Verslag 2

dinsdag 18 nov. 3de-4de lesuur katho-bibliotheek

aanwezig
• Lien D
• Lise
• Lore
• Lien B Verontschuldigd
• Jonas
• Tine
• Cindy

Programma:
• Hoofdlijnen van de site vastleggen.
• Zoeken van bruikbare artikels gelinkt aan het onderwerp van de wiki.

Samengevat:
• De hoofdlijnen zullen er zo uitzien:

Beperkingen:
o Aangeboren:
 Kinderen: (kleuter, lagere school kind, puber en adolescent) (-18jaar)
 Volwassenen (+18jaar)
 Ouderen (+65jaar)
o Niet aangeboren:
 Kinderen: (kleuter, lagere school kind, puber en adolescent) (-18jaar)
 Volwassenen (+18jaar)
 Ouderen (+65jaar)

Geen beperking:
o Aangeboren:
 Kinderen: (kleuter, lagere school kind, puber en adolescent) (-18jaar)
 Volwassenen (+18jaar)
 Ouderen (+65jaar)
o Niet aangeboren:
 Kinderen: (kleuter, lagere school kind, puber en adolescent) (-18jaar)
 Volwassenen (+18jaar)
 Ouderen (+65jaar)
• Enkele taken verdeeld:

Lien D: eerder besproken opmaak aanmaken in de wiki => problemen met de koppen 1/2/3 wel geregistreerd als hyperlink, maar naam blijft Leving level 1/2/3

Lien B: Opzoeken van bruikbare artikels

Lore: Artikels gezocht in eos en de Humo

Lise: verslagen maken van de bijeenkomsten

volgende bijeenkomst:
maandag 24 nov 2008

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License