Trefwoordenlijst U-Z
  • Vermogensdelict= Een delict tegen iemands eigendom of bezit
  • Zelfrapportage-onderzoek= Dit houdt in dat jongeren gevraagd worden of en hoe vaak zij in een bepaalde periode strafbare feiten hebben gepleegd, dit gebeurt wel anoniem
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License