Trefwoordenlijst K-O
  • Labiel = Onstandvastig
  • Longitudinale Onderzoeken = Een onderzoek dat zich kan uitstrekken over maanden of jaren
  • MBD = Minimal Brain Damage of Disfunction
  • Multidisciplinair = Wanneer bij iets meerdere vakken of takken van de wetenschap betrokken zijn
  • Neuroloog = Zenuwarts
  • ODD = Oppostional Defiant Disorder, oppositionele gedragstoornis, bij deze stoornis is er sprake van voortdurend opstandig gedrag
  • ODD = Vervormingen in de gedachtegang, hardnekkig korte-termijn-denken en een tekort aan vaardigheden ( = oppositioneel opstandige gedragsstoornis)
  • Ontwikkelingsstoornis= Stoornis in het verwerven van motorische, sociale of cognitive vaardigheden
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License