Trefwoordenlijst F-J
  • Faalangst = Vorm van angst die altijd gebonden is aan het uitvoeren van een taak. Letterlijk is faalangst de angst om te falen. Door de spannings- en angstgevoelens preseerthet kind slechter dan het eigenlijk kan
  • Follow-up = Vervolg, nabehandeling
  • Generaliseren = Als algemene regel laten gelden op grond van één bijzonder geval
  • Geregistreerde criminaliteit= Criminaliteit die word vastgesteld door de politie

*

  • Geweldsdelict= Misdrijf met geweldpleging
  • Hospitaliseren = Iemand opnemen in een ziekenhuis
  • Interventie = Tussenkomst
  • Jeugddelinquentie= Jeugdigen die zich schuldig maken aan criminele feiten
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License