Tijdschriften

Hier een lijst met enkele tijdschriften uit het sociaal- agogisch werk die te maken hebben met gedragsproblemen gevonden op de site van de bibliotheek

tijdschriften.jpg

1. Handblad (2000- )

2. Handiscoop: maandelijks tijdschrift over handicap en inclusie (2001-)

3. HR Magazine jrg4 (1998)

4. HR Nieuws jrg 16 (1999)

5. HR- Sqaure: gids voor arbeidsrelaties en persoonsbeleid jrg1 (2003)

6. Krax: vakblad van het jeugdwerk (200)

7. Krik magazine (2003)

8. Krisis, tijdschrift voor filosofie (1981 nr. 3 t.e.m. jrg 2001)

9. Kruu (1987-2006)

10. Maandblad Geestelijke volksgezondheid jrg 29 (1974)

11. Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen jrg 30 (2004)

12. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten jrg 21 (1995) t.e.m. 29 (2003)

13. Nederlands Tijdschriften voor Zwakzinnigenzorg 15 (1989) t.e.m. 20 (1994)

14. Nieuwsbrief Jeugdrecht 2000-2005

15. Talent: tijdschrift over hoogbegaafdheid (full text, wachtwoord aan balie) jrg 1 (1999)

16. Tijdschrift over verslavingsproblematiek jrg 1985 – t.e.m. 1993

17. Tijdschrift Klinische Psychologie jrg 16 (1986)

18. TGL: Tijdschrift voor Geestelijk Leven ( 1986)

19. Terzake : praktijkblad over lokaal beleid en samenlevingsopbouw (1998)

20. Talent: tijdschrift over hoogbegaafdheid (full text, wachtwoord aan balie) jrg 1 (1999)

21. Tijdschrift voor de sociale sector jrg 41 (1987)

22. Tijdschriften voor mensenrecht jrg (1985)

23. Tijdschrift voor Orthopedagogiek jrg 8 (1969)

24. Tijdschrift voor Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie 1 (1974) t.e.m. 6 (1981)

25. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie jrg 7 (1982)

26. Tijdschrift voor Psychotherapie jrg 2 (1976)

27. Tijdschrift EOS

28. Tijdschrift Psycologie

29. WYDHOOGHE B.Game on!: we krijgen er niet genoeg van,viWTA, Brussel, 2008, 31blz.
Om het volledige document te raadplegen, druk hier

http://www.viwta.be/files/DOSS14_GAME%20ON_def%20versie.pdf

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License