Specialisten

Syndroom van Asperger

DE AUTEURS
dr. Hans Asperger
Hans Asperger is een Oostenrijkse kinderarts, hij was de eerste die het Syndroom van Asperger ontdekte en dit in 1944. Wanneer hij dit syndroom benoemde was het niet onder de term Syndroom van Asperger maar als :"autistische psychopathie" (autistisch = "zelf", psyche = "geest" en pathos = "lijden" of "ziekte) de volgende kenmerken waren volgens hem aanwezig: een gebrek aan inlevingsvermogen, weinig vaardigheden om vriendschappen te sluiten, éénzijdige conversatie, enorme belangstelling in bepaalde zaken en onhandige bewegingen". Asperger noemde kinderen met dit syndroom zelf "kleine professors", omdat zij heel gedetailleerd over hun favoriete onderwerp kunnen spreken (dit wordt onder autisten "fiepen" genoemd).

Lorna Wing
Lorna Wing is een Britse psychiater, die zelf een autistische dochter had, hierdoor werd ze bij allerlei onderzoeken betrokken van deze ontwikkelingsstoornissen. Zij richtte samen met enkele andere ouders van autistische kinderen het NAS (= National Autistic Society) op.

Wing schreef in 1981 Asperger syndrome: a clinical account, waarin de naam van dit syndroom voor het eerst werd gebruikt.

ENKELE WERKEN

 • Wing, L. & Gould, J. (1979), "Severe Impairments of Social Interaction and Associated Abnormalities in Children: Epidemiology and Classification", Journal of Autism and Developmental Disorders, 9, pp. 11-29.
 • Wing, L. (1980). "Childhood Autism and Social Class: a Question of Selection?", British Journal of Psychiatry, 137, pp. 410-417.
 • Wing, L. (1981), "Asperger's Syndrome: a Clinical Account", Psychological Medicine, 11, pp. 115-130.

Burgoine, E. & Wing, L. (1983), "Identical triplets with Asperger's Syndrome", British Journal of Psychiatry, 143, pp. 261-265.

 • Wing, L. and Attwood, A. (1987), "Syndromes of Autism and Atypical Development", in Cohen, D. & Donnellan, A. (eds.), Handbook of Autism and Pervasive Disorders, New York, John Wiley & Sons.
 • Wing, L. (1991), "The Relationship Between Asperger's Syndrome and Kanner's Autism", in Frith, U. (ed.), Autism and Asperger Syndrome, Cambridge, Cambridge University Press.
 • Wing, L. (1992), "Manifestations of Social Problems in High Functioning Autistic People", in Schopler, E. & Mesibov, G. (eds.), High Functioning Individuals with Autism, New York, Plenum Press.

Herman van Engeland
Herman van Engeland is hoogleraar kinder- & jeugdpsychiatrie aan het Utrecht Universitair Medisch Centrum, hij is samen met Maretha de Jonge en Chantal Kemner van de afdeling Kinder- & Jeugdpsychiatrie van het UMC Utrecht betrokken bij een internationaal onderzoek naar de genetische oorzaken van autisme. Ik kwam hem op het spoor bij het opzoeken van informatie ivm onderzoeken rond autisme. Andere publicaties zijn vooral losse artikels en publicaties van resultaten van onderzoeken.

Leo Kanner
Leo Kanner (1894-1981), was een Oostenrijks-Amerikaanse Psychiater die bekend werd door zijn werk op het gebied van autisme. Het is immers hij die deze ziekte heeft ontdekt, vandaar dat klassiek autisme ook soms het Syndroom van Kanner wordt genoemd. Leo Kanner ben ik tegengekomen in mijn artikel, waardoor ik over hem meer informatie ben gaan opzoeken.


Oppositioneel opstandig en antisociaal gedrag bij pubers

DE AUTEURS
Jan Peeters
Jan Peeters is algemeen coördinator bij het VBJK (= Expertisecentrum voor Opvoeding en Kinderopvang). Hij is ook hoofdredacteur van het pedagogisch magazine KIDDO en verantwoordelijk voor de Nederlandstalige editie van het Europees tijdschrift Kinderen in Europa (Children in Europe).
Jan Peeters heeft ook veel boeken geschreven over het besproken onderwerp.

ENKELE WERKEN

 • Peeters J Moeilijke adolescenten, Leuven, Garant, 1995
 • Peeters J Antisociale kinderen, Leuven, Garant, 2000
 • Peeters J Opvangouders: slechts de moeder vervangen of een eigen opvoedingstaak?, Brussel, Kind en Gezin, 1991, 383 blz

Contactgegevens:
eb.tnegU|sreteep.naj#eb.tnegU|sreteep.naj

DE AUTEURS
Wibrich Bruyninckx
Wibrich Bruyninckx is een professor aan de KU Leuven in het departement Sociaal-Agogisch werk, Orthopedagogie. hij geeft ook les aan de Hogeschool in Gent. Hij heeft ook samen met Bea Maes en Kathrine Goffart een boek geschreven.

ENKELE WERKEN

 • Wibrich Bruyninckx, Bea Maes, Kathrine Goffart Trajectbegeleiding voor personen met een handicap, Leuven, Acco, 2003, 231 blz.

Patterson
Patterson heeft samen met Reis en Dishion in 1992 een 4 fasenmodel ontwikkeld over de ontwikkeling van gedragsproblemen waardoor Patterson beroemd kwam. Hij fixeerde zich niet alleen op de kinderen maar ook op de ouderlijke vaardigheden.


een begaanbaar PAD voor agressieve jongeren.

DE AUTEURS
C.W. van Overveld
Van Overveld werkt als docent nascholing en opleiding voor het SvO. Hij heeft van 1984 tot en met 1998 gewerkt in het onderwijs bij kinderen met hoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. De eerste 9 jaar was hij groepsleerkracht, de laatste 5 jaar interne begeleider.
Tijdens deze periode behaalde hij zijn akte Speciaal Onderwijs en studeerde hij onderwijskunde aan de opleidingen Pedagogiek MO-A en HKP in Rotterdam.
Sinds 1994 verzorgd hij allerlei activiteiten voor het SvO. Het begon met het geven van modules in de opleiding Speciaal Onderwijs op woensdagmiddag.
In 1998 heeft hij de overstap gemaakt en is hij fulltime voor het SvO gaan werken. Zijn activiteiten liggen vooral op het gebied van gedrag en adaptief onderwijs. Zo verzorgd hij diverse modules in de leerroutes Gedragsproblemen en Gedragsspecialist. In de nascholing geeft hij cursussen over gedragsproblemen, pedagogisch klimaat en het kiezen van een methode voor sociale competentie. Daarnaast is hij ook inzetbaar in speciale projecten zoals Hoezociaal, Training Agressie Interventie, Ontwikkelingsvolgmodel Midden- en Bovenbouw en het PAD-leerplan.
Het PAD-leerplan, een methode voor sociale competentie, heeft voor hem een speciale betekenis. Hij heeft er als groepsleerkracht jaren mee gewerkt en sinds zijn aanstelling bij het SvO is hij ook landelijk coördinator van dit leerplan.
Op het gebied van adaptief onderwijs is hij projectleider van het BAS-project (Bouwen aan een Adaptieve School) op diverse scholen voor basis- en speciaal onderwijs.
Naast deze boeiende werkzaamheden is hij samen met een collega gestart met een promotietraject bij de capaciteitsgroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht. Hij gaat een proefschrift schrijven over methodes voor sociale competentie waarbinnen het PAD-leerplan een belangrijke plaats zal innemen. Ze zullen ons o.a. richten op de factoren die een programma al dan niet effectief maken.

J.J. Louwe
/

B. Orobio de Castro:
Hoogleraar: Afdeling Ontwikkelingspsychologie (UU)
Leeropdracht-NL, Experimentele ontwikkelingspsychopathologie
Projectleider: Social and personality development: A transactional approach Projectleider: Het begrijpen van de ontwikkeling van reactieve en proactieve agressie door een duaal-proces model van sociale informatie
Co-promotor: Reactieve en proactieve agressie bij jongens
Co-promotor: Determinanten van gedragsstoornissen bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren

W. Koops
Prof. dr. W. Koops , Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen
Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen (UU)
Universiteitshoogleraar Afdeling Ontwikkelingspsychologie (UU)
Leeropdracht (NL) :Ontwikkelingspsychologie

ENKELE WERKEN:

C.W. van Overveld:

 • Een boek over ADD voor de Hogeschool van Utrecht
 • Louwe, J.J., Overveld, C.W. van, Merk, W., Orobio de Castro, B. & Koops, W. (2007a). De invloed van het Programma Alternatieve Denkstrategieën op reactieve en proactieve agressie bij jongens in het primair onderwijs: Effecten na één jaar. Pedagogische Studiën, 84(4), 277-292.
 • Louwe, J.J., van Overveld, C.W., Merk, W.W., Orobio de Castro, B. & W.Koops (2007b). Geen snelweg, maar wel een mooi PAD! Evaluatie na twee jaar onderzoek naar de effectiviteit van het programma Alternatieve Denkstrategieën op de agressie van jongens met externaliserend gedrag in het primair onderwijs (Ter publicatie aangeboden aan Pedagogiek).
 • Overveld, C.W. van & Louwe, J.J. (2005). Effecten van programma’s ter bevordering van de sociale competentie in het Nederlandse primair onderwijs. Pedagogische Studiën, 82 (02), 137-159.
 • C.W. Overveld , J.J. Louwe . Meer grip op agressie in het primair onderwijs. http://www.onderwijsweb.nl/Conferenties/gedragenleren/Documents/artikel_overveldlouwe.pdf, geraadpleegd op 26.12.2008, 5 p.

J.J. Louwe:

B. Orobio de Castro:

W. Koops:


Jeugdcriminaliteit

P.H van der Laan
Peter van der Laan (1954) studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1991 promoveerde hij aan de vrije Universiteit op een proefschrift getiteld 'Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen'.
Hij houdt zich sinds jaar en dag bezig met onderzoek op het terrein van jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit en het (jeugd)strafrecht.
P.H van der Laan heeft ook nog heel wat dingen geschreven waaronder verschillende artikels, hoofdstukken in boeken,… Te veel om dit allemaal te vermelden, dus heb ik ervoor gekozen om enkel zijn twee boeken hier te vermelden:

 • Hermanns, J. & Laan, P.H. van der (2002). Perspectief in jeugdreclassering. Missie en methodische uitgangspunten. Utrecht: Stichting Vedivo.
 • Haan, W.J.M. de, Bie, E.F.A.E de, Baerveldt, C., Bouw, C., Doreleijers,Th.A.P.H., Ferwerda, H.B., Hermanns, J.M.A., & Laan, P.H. van der (1999). Jeugd & geweld. Een interdisciplinair perspectief. Assen: Van Gorcum.

Lode Walgrave

*Walgrave, Lode, Vettenburg, Nicole, Elchardus, Mark, Jongeren in cijfers en letters, Bevindingen uit de JOP-monitor 1, 2008, Leuven

Juliaan Vanacker

Juliaan Vanacker is emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen, Nederland. Hij heeft sinds 2001 zijn eigen praktijk voor opvoedingsadviezen waar hij ouders, leerkrachten, etc. helpt.
Acker, J.C.A. van (1980). Meisjes zonder kansen? Opvoeding van meisjes in ernstige probleemsituaties. Rotterdam: Lemniscaat.

*Acker, J.C.A. van, Adolescent en gezin: Conflicten samen oplossen. Deventer: Van Loghum Slaterus, (2de oplage 1986).

*Acker, J.C.A. van, Ouders en kinderen in conflict: Theorie en praktijk van de hulpverlening aan gezinnen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, (3de oplage 1994).

*Acker, J.C.A. van (1990). De armoede van de welvaart: Een essay over het absurde van de rede en de zin van het innerlijke. Utrecht: SWP, (2de druk 1992).

*Acker, J.C.A. van (1994). De menselijke mens. Utrecht: SWP. downloaden via: http://www.epub.nl/pdf/7

*Acker, J.C.A. van,Gedrags- en opvoedingsproblemen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, (4de oplage 2000).

*Acker, J.C.A. van,Jeugdcriminaliteit: Feiten en mythen over een beperkt probleem. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (1998)

*Acker, J.C.A. van, Gevangen vrijheid: De mens in de ban van zijn biologie, zijn kennis en de sociale krachten. Leuven: Garant (1999)

*Acker, J.C.A. van, Zorgenkinderen: Omgaan met opvoedingsproblemen. Amsterdam: Ambo/Anthos (2de druk, 2006).

*Acker, J.C.A. van, Probleemgedrag in de klas en agressie op school: Een praktische handleiding. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck( 2005)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License