Politieke Context

Realisaties, standpunten of nieuws vanuit verschillende politieke partijen


* Snellere uitbreiding van aantal plaatsen in jeugdhulp en herstelgericht werken in heel Vlaanderen ingevoerd (CD&V)

* Pleidooi voor een onthaaste schooldag waarbij het kind primeert (In dit artikel wordt oa besproken dat 25 % van de schoolgaande jongeren leer- of gedragsproblemen heeft & dat men verwacht dat onze scholen & leerkrachten dit aanpakken en oplossen (Groen!)

* Persoonsgebonden financiering voor leerlingen met handicap (NVA)

* Spijbelen au serieux nemen (sp.a)

* Wachtlijsten voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen. De sector van ambulante revalidatie en van complexe leer- en gedragsproblemen moet volledig in handen komen van de Vlaamse Gemeenschap. (Vlaams Belang)

* Vlaams Progressieven

  • Open VLD
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License