PAD- leerplan Agressieve Jongeren

SAMENVATTING:

Een begaanbaar PAD voor agressieve jongeren
In een tweejarig, quasi- experimenteel onderzoek is nagegaan of het Programma Alternatieve Denkstrategieën, in scholen regulier en speciaal basisonderwijs en in scholen voor speciaal onderwijs de recreatieve en proactieve agressie vermindert. Bij een groep van 45 jongeren met externaliserende gedragsproblemen.
Dit tussentijds onderzoek toont aan dat PAD na één jaar bij alle PAD- leerlingen (ongeacht het schooltype) een trendmatig effect heeft op reactieve agressie. In de scholen voor regulier en speciaal basisonderwijs vermindert de totale en proactieve agressie significant.
In de scholen voor regulier speciaal onderwijs (REC 4) lijkt het er echter op dat deze interventie de proactieve agressie bij de leerlingen na één jaar doet toenemen. De mogelijke oorzaken en de implicaties hiervan worden bediscussieerd.


POWERPOINT:

Een_begaanbaar_PAD_voor_agressieve_jongeren[1].ppt


REFERENTIES:

C.W. van Overveld, J.J. Louwe, B. Orobio de Castro & W. Koops. Een begaanbaar PAD voor agressieve jongens? in: Tijdschrift voor pedagogiek, jg. 46, nr.5, 2007.

link naar artikel


STRUCTUUR:

 • Wat zijn de tussentitels?

1. Inleiding
2. Agressie in het onderwijs
3. Typen agressie
4. Agressie en PAD
5. Onderzoeksopzet
6. Resultaten
7. Conclusies en discussie

 • Kent het artikel een duidelijke structuur? Is die logisch?

De tekst is op een logische manier opgebouwd en zo ook eenvoudig te volgen. Het begint bij de voorbereiding van het onderzoek en de tekst is zo opgebouwd dat het eindigt met wat de resultaten van het onderzoek zijn.

 • Plaats vd voetnoten (onderaan, achteraan, in de tekst?)

Er wordt in dit artikel geen gebruik gemaakt van voetnoten of referenties.


DE AUTEURS:

C.W. van Overveld
Van Overveld werkt als docent nascholing en opleiding voor het SvO. Hij heeft van 1984 tot en met 1998 gewerkt in het onderwijs aan kinderen met hoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. De eerste 9 jaar was hij groepsleerkracht, de laatste 5 jaar interne begeleider.
Tijdens deze periode behaaldehij zijn akte Speciaal Onderwijs en studeerde hij onderwijskunde aan de opleidingen Pedagogiek MO-A en HKP in Rotterdam.
Sinds 1994 verzorgd hij allerlei activiteiten voor het SvO. Het begon met het geven van modules in de opleiding Speciaal Onderwijs op de woensdagmiddag.
In 1998 heeft hij de overstap gemaakt en is hij fulltime voor het SvO gaan werken. Zijn activiteiten liggen vooral op het gebied van gedrag en adaptief onderwijs. Zo verzorgd hij diverse modules in de leerroutes Gedragsproblemen en Gedragsspecialist. In de nascholing geeft hij cursussen over gedragsproblemen, pedagogisch klimaat en het kiezen van een methode voor sociale competentie. Daarnaast is hij ook inzetbaar in speciale projecten zoals Hoezociaal, Training Agressie Interventie, Ontwikkelingsvolgmodel Midden- en Bovenbouw en het PAD-leerplan.
Het PAD-leerplan, een methode voor sociale competentie, heeft voor hem een speciale betekenis. Hij heeft er als groepsleerkracht jaren mee gewerkt en sinds mijn aanstelling bij het SvO is hij ook landelijk coördinator van dit leerplan.
Op het gebied van adaptief onderwijs is hij projectleider van het BAS-project (Bouwen aan een Adaptieve School) op diverse scholen voor basis- en speciaal onderwijs.
Naast deze boeiende werkzaamheden is hij samen met een collega gestart met een promotietraject bij de capaciteitsgroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht. Hij gaat een proefschrift schrijven over methodes voor sociale competentie waarbinnen het PAD-leerplan een belangrijke plek zal innemen. Ze zullen ons o.a. richten op de factoren die een programma al dan niet effectief maken.

J.J. Louwe
/

B. Orobio de Castro:
Hoogleraar: Afdeling Ontwikkelingspsychologie (UU)
Leeropdracht-NL, Experimentele ontwikkelingspsychopathologie
Projectleider: Social and personality development: A transactional approach Projectleider: Het begrijpen van de ontwikkeling van reactieve en proactieve agressie door een duaal-proces model van sociale informatie
Co-promotor: Reactieve en proactieve agressie bij jongens
Co-promotor: Determinanten van gedragsstoornissen bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren

W. Koops
Prof. dr. W. Koops , Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen
Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen (UU)
Universiteitshoogleraar Afdeling Ontwikkelingspsychologie (UU)
Leeropdracht (NL) :Ontwikkelingspsychologie


LIJSTJE:

* Interessante bronnen die je nog wil doornemen
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/10/979.cmVjb3JkbnI9Mzc.html

* Organisaties betrokken bij het thema
Tal van scholen enkele voorbeeldjes:
BLO Mariadal (Hoegaarden)
Centrum school en veiligheid

Ga voor gezond

* 3 Specialisten
Veerman, J.W.
Merk, W
Bosch, J.D

* Definities & moeilijke woorden

 • PAD
 • Regulier basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • reactieve agressie
 • Proactieve agressie
 • REC
 • Cluster 4
 • Significant
 • Disruptief gedrag
 • Ambulant
 • SIP
 • Generaliseren
 • PRPA
 • TRF
 • externaliserend gedrag

Uitleg zie trefwoordenlijst

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License