Lise
  • iedereen moet nog zijn gegevens aanvullen bij: "wie zijn wij" grote lijnen reeds aangeduid
  • bij "niet aangeboren gedrag klopt de opmaak nog niet, ze is niet gelijk aan "aangeboren gedrag" heb het proberen aanpassen maar is niet voor 100% gelukt
  • wat moet er juist allemaal gebeuren met het artikel
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License