Het syndroom van Asperger

Inleidend liedje van Stef Boss "Breek de stilte"…

Syndroom van Asperger zit in de onderverdeling binnen Autisme

Weens Hoogleraar Hans Asperger deed onderzoek bij een groep jongens die opvallend gelijke gedragspatronen hadden. Ontdekte dat dit 8 keer meer voorkwam bij jongens dan bij meisjes.
Kinderen met het syndroom van Asperger hebben dezelfde symptomen zoals bij Autisme.

Daarnaast ook:
1. Normale intelligentie of zelf bovennormale intelligentie
2. Op jonge leeftijd volwassen taalgebruik: verbloemen hun onvermogen om taal en
sociale situaties goed te begrijpen.

Door deze kenmerken denken velen dat deze kinderen beter functioneren dan anderen met autisme, maar dit is slechts schijn omdat ze vaak afwijkende interesses hebben. Gefixeerd op vreemde bezigheden en kunnen ‘lezingen’ geven over hun speciale interesses zonder rekening te houden met de anderen.

Bijvoorbeeld
- Luuk, een 5-jarige vroeg: "Wat is jouw lievelingsdinosaurus?"
- Zijn tante antwoordde: "Een tyrannosaurus."
- Luuk antwoordde geïrriteerd: "Dat kan niet. Dat is een vleeseter, en jij bent een vegetariër. Je moet bijvoorbeeld een Brachiosaurus kiezen dat is een planteneter."

Nog enkele kenmerken

• Doordat ze niet flexibel zijn, kunnen ze moeilijk van hun idee af stappen, soms weigeren ze zelf iets aan te leren dat buiten hun interesse ligt. En dit brengt spanningen mee… Ze kunnen zich bijna niet ontspannen waardoor dit op latere leeftijd depressie teweegbrengt.

• Ze hebben een laag zelfbeeld omdat ze van zichzelf geen fouten mogen maken dit lokt dan woede uitbarstingen uit.

• Ze zijn heel naïef zodat ze makkelijk misbruik van hen kunnen maken.

• Ze vatten taal heel letterlijk op, grappen verstaan ze daardoor ook niet.

• Kunnen moeilijk problemen oplossen en slecht organiseren

==> Toch hebben ze minder kans op leermoeilijkheden dan kinderen met andere autistische stoornissen.

• Meestal onhandig, hun bewegingen zijn niet soepel

• Gevoelig voor veranderingen

• Prikkels van buitenaf ervaren ze sterker dan ‘normale’ mensen of gewoon ervaren het gewoonweg niet

==> Een kriebelende trui is een drama

==> Ze verbranden zicht, je merkt er niets van

Oorzaak

Het heeft een (neuro) biologische oorzaak

Diagnose

De diagnose wordt vaak later dan bij andere kinderen met autisme gesteld. Dit komt omdat de intelligentie en het goede taalgebruik in de vroege jeugd vaak een vertekend beeld geven.


Gebruikte referenties

BAARD M. & VAN DER ELST D. Ongewild lastig. Inzicht in veelvoorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, Pica, Huizen, 2005.


Ter informatie

Wie schreef het artikel?

 • Baard Monique en van der Elst Désirée

Wordt er in het artikel informatie gegeven in verband met de auteur?

 • Op de achterflap vindt u de beroepen van de twee auteurs

Wat vind je op het internet over deze auteur?

 • Ze staan allebei op de website van de uitgever Pica
 • Ook bij uitgeverij Lannoo staan ze met hun boek 'Ongewild lastig'
 • Ook het vervolg van hun boek namelijk in de puberteit wordt overal vermeld

Wat heeft deze auteur nog geschreven?

 • Een vervolg boek over ongewild lastig in de puberteit

Interessante bronnen die je nog wil doornemen

 • VAN DER PLOEG J.D. Gedragsproblemen. Ontwikkelingen en risico's.Hentenaar, Rotterdam, 1997

Organisaties betrokken bij het thema

 • Autisme Centraal
 • De Knuffelhoeve
 • Pass- Partout
 • Vlaamse Vereniging Autisme
 • Personen uit het Autisme Spectrum (PAS)
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme

Specialisten

 • Werd ontdekt door de dr. Hans Asperger in 1944.
 • Zijn werk werd bekeken door Lorna Wing

Definities & moeilijke woorden

 • MBD = Minimal Brain Damage of Disfunction
 • ODD = Oppostional Defiant Disorder, opposititoneel gedragstoornis. Bij deze stoornis is er sprake van voortdurend opstandig gedrag.
 • ODD = vervormingen in de gedachtegang, hardnekkig korte-termijn-denken en een tekort aan vaardigheden. ( = oppositioneel opstandige gedragsstoornis)

wiki syndroom asperger.ppt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License