Juridische Context

Basisregelgeving ivm jongeren

Federale overheid
o Jeugdbeschermingswet (Wet van 8 april 1965)
* Wet vóór de wijzigingen van 15 mei en 13 juni 2006
* Wet na de wijzigingen van 15 mei en 13 juni 2006

o Samenwerkingsakkoorden hervormd jeugdrecht
* Samenwerkingsakkoord herstelrechtelijk aanbod
* Samenwerkingsakkoord Ouderstage
* Samenwerkingsakkoord artikel 7,7° Wet van 13 juni 2006

o Samenwerkingsakkoord zorgtraject jongeren met psychiatrische problematiek

Vlaamse overheid
o Agentschappen Jongerenwelzijn
* IVA Jongerenwelzijn
* IVA Fonds Jongerenwelzijn

o Vlaamse basisregelgeving
* Decreet van 7 maart 2008
* Besluit van 24 oktober 2008
* Gecoördineerde decreten van 4 april 1990
* Comités bijzondere jeugdzorg
* Bemiddelingscommissies
* Sociale diensten jeugdrechtbanken
* Preventieve vaccinaties en inentingen
* Algemene werkingsbepaling(B.Vl.Reg.13.XII.2002)

o Hulpverlening in Brussel
* Verordening nr.94/09 van 19 januari 1995
* Collegebesluit nr.95/28 van 19 januari 1995
* Ordonnantie van 29 april 2004
* Samenwerkingsakkoord van 11 mei 2007

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License