Internet

Hier een overzicht van de gebruikte internet bronnen

http://adhdtoday.web-log.nl/adhdtoday/adhd_gedichten/index.html

http://www.bsl.nl/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb
(Artikel oppositioneel opstandig en antisociaal gedrags bij pubers)

http://bidoc.katho.be/bidoc/bidoc1.htm
(Boeken)

HERMANS, E., Leer- en gedragsproblemen kunnen gevolg zijn van hersenletsel. internet, 24 juni 2008.
(http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/01/smartsite.dws?id=109323)

Niet-aangeboren hersenletsel. internet, 16 december 2008
(http://www.vilans.nl/nah/)

VANDER LINDEN, C., Revalidatie van kinderen met een mild niet-aangeboren hersenletsel. internet.
(http://www.vzwcoma.be/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=81)

DE LOVIE, Over de lovie. internet.
(http://www.delovie.be/index.php/over-de-lovie/over-de-lovie.html)

BUREAU J.I.M., Jeugdhulpverlening. internet.
(http://jeugdhulpverlening.bureaujim.nl/)

CURIUM LUMC, Behandeling autisme. internet.
(http://www.curium.nl/zorg/kliniek/unit-e---autisme-jongeren.aspx)

CENTRUM ZITSTIL, Over zitstil. internet.
(http://www.zitstil.be/zitstil/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=74)

CLB, Wat is een CLB? internet.
(http://www.ond.vlaanderen.be/clb/brochure/wat_is_een_clb.htm)

SEN, Alles over SEN. internet.
(http://www.senvzw.be/AllesoverSEN/tabid/64/Default.aspx)

OGL, Onze missie. internet.
(http://www.ogl.be/site.php)


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License