Referenties

ADHD

BAARD M. & van der Elst D. Ongewild lastig. Inzicht in veelvoorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, Pica, Huizen, 2005.

web-log.nl, powered by TypePad, ADHD vandaag. Info gedichten contacten enz. allemaal over ADHD, __http://adhdtoday.web-log.nl__ ,2005.

Dors D.Een Quote. In: BAARD M. & van der Elst D. Ongewild lastig. Inzicht in veelvoorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, Pica, Huizen, 2005.


ADHD in het gezin

Barkley RA (1990), A critique of current diagnostic criteria for attention deficit hyperactivity disorder: clinical and research implications. J Dev Behav Pediatr 11(6):343–52.

Gezondheidsraad: Diagnostiek en behandeling van adhd. Gezondheidsraad: Den Haag, 2000; publicatienummer 2000/24.

Kalverboer in Balans Belang 49, september 1997.

Kooij en Paternotte, adhd bij volwassenen in kort bestek. Balans 2001.

Mulder en Paternotte (1998), Meer care dan cure: Gedragstherapeutische interventies bij kinderen en jeugdigen met adhd, in: Gunning.W.B. Behandelingsstrategieën bij kinderen en jeugdigen met adhd. Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 90 313 2900 2.

Neuropraxis, 05 (november 2001), p. 207-211


Syndroom van Asperger

BAARD M. & van der Elst D. Ongewild lastig. Inzicht in veelvoorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, Pica, Huizen, 2005.


Oppositioneel opstandig en antisociaal gedrag bij pubers

Bruyninckx Wibrich. Oppositioneel opstandig en antisociaal gedrag bij pubers.
Psychopraxis uitgave 5, 2003 (pg. 148-153/196-201)
BSL, http://www.bsl.nl/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb


Jeugdcriminaliteit

Laan, P.H van der, Handboek Jeugdzorg, september 2004, http://www.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/totalecollectie

NSCR.nl, Nederlands studiecentrum Criminaliteit en rechtshandhaving, 2004,
http://www.nscr.nl/medewerkers/cv/pvanderlaan_cv.htm


Leerplan Agressiviteit

C.W. van Overveld, J.J. Louwe, B. Orobio de Castro & W. Koops. Een begaanbaar PAD voor agressieve jongens? in: Tijdschrift voor pedagogiek, jg. 46, nr.5, 2007.


Examen Lien Bouttelgier

E. van Diest, E. Stoffelen & L. Wydooghe (Ea.).Grote discrepanties tussen Europese, Nederlandse en Belgische criteria voor primaire cardiovasculaire preventie met statinen in de huisartsenpraktijk Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2001 (145), nummer 8

"Om het volledige document te raadplegen, klik ntvg-145-8-361.pdf hier.'


Examen Deschaeck Tine

WYDOOGHE B.,Game on! We krijgen er niet genoeg van.,viWTA,Brussel, 2008

" Om het volledige document te raadplegen, klik hier"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License