Eindwerken

Lijst van gevonden titels (Kortrijk, IPSOC)

-ADHD? Of gewoon druk gedrag?: een leidraad voor het toetsen van de diagnose ADHD binnen een voorziening voor jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen / De Moor, Nadja - Kortrijk : Ipsoc, 2007. - 78 blz. - (Eindw. TP/GP/AIP).
eindwerk Eindw. TP 2007/16

-Agressie in een O.B.C. voor jongeren met gedragsmoeilijkheden / De Somviele, Ann - Kortrijk : Ipsoc, 1992. - 125 blz. - (Eindw.G.O.).
eindwerk Eindw. G.O. 1992/14 A

-"Als de zon schijnt, doet ze haar pet aan…": expressief tekenen als aanvullend observatiemiddel voor gedragsmoeilijke kleuters / Delabie, Elise - Kortrijk : Ipsoc, 2001. - 44 blz. - (Eindw.G.O.).
eindwerk Eindw.G.O. 2001/20

-Anders kijken naar moeilijk gedrag: een zoektocht naar de gepaste omgang met een jongen met een mentale handicap / Nollet, Nathalie - Kortrijk : Ipsoc, 1996. - 123 blz. - (Eindw.G.O.).
eindwerk Eindw.G.O. 1996/36

-Antisociale jongeren op school: verkennend onderzoek in het BuSo 'Sterrebos Instituut' aan de hand van zeven casussen / Vanmaele, Angela - Kortrijk : Ipsoc, 2003. - 204 blz.,bijl. - (Eindw. TP/GP/AIP).
eindwerk Eindw. GP 2003/28

-De aanpak van gedragsproblemen bij de kleuter en het schoolkind op basis van een leertheoretische benadering: het ontwerpen van een brochure voor het bieden van opvoedingsondersteuning vanuit het CLB / Stove, Ailien - Kortrijk : Ipsoc, 2008. - verschill. pagineringen. - (Eindw. TP/GP/AIP).
eindwerk Eindw. TP 2008/58A

-De druppel die de emmer doet overlopen: een kleinschalig onderzoek betreffende enuresis in MPI Bemok bij kinderen met gedrags- en emotionele problemen / Muylle, Ine - Kortrijk : Ipsoc, 2007. - verschill. pagineringen. - (Eindw. TP/GP/AIP).
eindwerk Eindw. TP 2007/49

-"Help, ik kan mijn kind niet de baas!" / Stove, Ailien - Kortrijk : Ipsoc, 2008. - verschill. pagineringen. - (Eindw. TP/GP/AIP).
eindwerk Eindw. TP 2008/58B

-Help ik ontplof!!!: een praktijktoepassing van Life Space Crisis Intervention binnen het OBC De Waai / Tack, Ellen - Kortrijk : Ipsoc, 2005. - 121 blz., bijl. - (Eindw. TP/GP/AIP).
eindwerk Eindw. TP 2005/38

-Hoe omgaan met drukke jongeren in de leefgroep? / De Brauwere, Sam - Kortrijk : Ipsoc, 2005. - 40 blz., bijl. - (Eindw.G.O.).
eindwerk Eindw. G.O. 2005/68

-Kon ik maar praten…, dan zouden jullie mij begrijpen / De Kimpe, Natasja - Kortrijk : Ipsoc, 1996. - 130 blz. - (Eindw.G.O.).
eindwerk Eindw.G.O. 1996/13

-Linker: een preventieve aanpak van gedragsproblemen bij kleuters: een methodische uitwerking in een tweede kleuterklas / Van den Broeck, Chantal - Kortrijk : Ipsoc, 2006. - verschill. pagineringen. - (Eindw. TP/GP/AIP).
eindwerk Eindw. TP 2006/31

-"Mama, waarom mag ik nooit meespelen met de andere kindjes?": de stad van Axen als hulpmiddel bij het creëren van een basis tot sociale vaardigheden bij kleuters met gedragsmoeilijkheden / Jonckheere, Tom - Kortrijk : Ipsoc, 2000. - 54 blz. - (Eindw.G.O.).
eindwerk Eindw.G.O. 2000/35

-Ouderondersteuning bij kinderen met gedrags- en emotionele problemen: een reflectie vanuit de sociale dienst van een residentiële setting / Nuyttens, Dries - Kortrijk : Ipsoc, 2006. - 65 blz. - (Eindw.M.A./MW).
eindwerk Eindw. MA/MW 2006/54

-Pedagogische advisering: een concretisering vanuit een semi-internaat / Himpe, Ilse - Kortrijk : Ipsoc, 2000. - 76 blz. - (Eindw.M.A./MW).
eindwerk Eindw.MA/MW 2000/32

-Sociaal vaardiger… aardiger?: agressie verminderen door het aanleren van sociale vaardigheden bij jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen / De Bruyker, Loes - Kortrijk : Ipsoc, 2007. - verschill. pagineringen. - (Eindw. TP/GP/AIP).
eindwerk Eindw. TP 2007/12A/12B
Eindw. TP 2007/12A/12B ontleend

-Verbetering doet veel, aanmoediging veel meer (Goethe): motivering van ouders van gedragsmoeilijke kinderen binnen Bemok / Codron, Tineke - Kortrijk : Ipsoc, 2000. - 87 blz. - (Eindw.M.A./MW).
eindwerk Eindw.MA/MW 2000/12

-Autisme en emoties / Verroken, Frederiek - Kortrijk : Ipsoc, 2006. - 86 blz. - (Eindw. TP/GP/AIP).
eindwerk Eindw. TP 2006/42

-De invloed van een kind met autisme op het gezinsleven / Ghekiere, Heidi - Kortrijk : Ipsoc, 1999. - 124 blz. - (Eindw.G.O.).
eindwerk Eindw. G.O. 1999/22

-Een eiland van rust: personen met een verstandelijke beperking en autisme in crisis: van begrijpen tot begeleiden / De Meyer, Ilona - Kortrijk : Ipsoc, 2008. - verschill. pagineringen. - (Eindw. TP/GP/AIP).
eindwerk Eindw. TP 2008/26

-Op zoek naar een nieuw jeugdrecht : beperkte bevraging bij jongeren naar de beleving van maatregelen binnen de bijzondere jeugdbijstand in het kader van delinquent gedrag / Deboel, Olivier - Kortrijk : Ipsoc, 1998. - 126 blz. - (Eindw.M.A./MW).
eindwerk Eindw.M.A./MW 1998/15

-Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak / Demeyere, Isabelle - Kortrijk : Ipsoc, 2007. - 95 blz. eindwerk Eindw. TP 2007/ 25

-"Jeugdcriminaliteit": recente tendensen en beschouwingen / Degroote, Veerle - Kortrijk : Ipsoc, 1993. - 123 blz. - (Eindw.M.A./JMW).
eindwerk Eindw.M.W./JMW 1993/4 A

-Jeugdsanctierecht, het antwoord op jeugddelinquentie? / Battheu, Diederik - Kortrijk : Ipsoc, 1995. - 99 blz. - (Eindw.M.A./JMW).
eindwerk Eindw.MW/JMW 1995/2

-Jongeren in de bijzondere jeugdbijstand en geweld: een zoektocht naar projectmatige aanpak / Croubels, Nathalie - Kortrijk : Ipsoc, 2000. - 106 blz. - (Eindw.M.A./MW).
eindwerk Eindw.MA/MW 2000/15

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License