De Lovie

De Lovie staat in voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap, via meerdere dienstverleningsvormen en op verschillende vestigingsplaatsen in de Westhoek.

De Lovie ijvert ervoor haar sociale missie te versterken met tal van initiatieven die de verwevenheid en integratie in de maatschappij bevorderen. De Lovie reikt daarvoor de hand naar erfgoed, natuur, toerisme, kunst, gastronomie en muziek. Een groot geloof in de mogelijkheden van en de positieve beeldvorming rond mensen met een verstandelijke handicap zijn de voornaamste drijfveer in deze bijzondere projecten.

Dienstverlening

De Lovie begeleidt jongeren en volwassenen met matig, ernstig of diep verstandelijke handicap. Bijkomende zorgvragen of problematieken (autisme, neurologische of gedragsproblemen, fysieke beperkingen, …) leiden tot doorgedreven specialisaties op diverse terreinen. De Lovie beschikt over een eigen medische dienst en omringt bewoners ook in de laatste levensfase met een mantel van zorg en nabijheid. De dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap gebeurt 24u op 24 op het vlak van wonen, werken en vrije tijd. De Lovie streeft zo veel mogelijk naar zorg op maat.

Gedragsproblemen

De Lovie begeleidt mensen met gedragsproblemen. Deze doelgroep kan verder in subgroepen worden gedifferentieerd op basis van enerzijds klassieke criteria (niveau, sociale zelfredzaamheid,…) en anderzijds de noties "psychische draagkracht" en "psychische aanspreekbaarheid". Dat iemand intellectueel iets kan maar psychisch het helemaal niet aankan, is voor veel mensen ook realiteit.

De complementaire noties psychische draagkracht en psychische aanspreekbaarheid zijn zeer bruikbaar in het dagelijkse begeleidingswerk.

De Lovie begeleidt ook mensen met extreme gedragsproblemen in Ter Dale 1 .

Om onze begeleiding van mensen met verstandelijke handicap met gedragsproblemen beter te ondersteunen en te sturen, heeft De Lovie een beleidsvisie uitgeschreven.

Bron:

DE LOVIE, Over de lovie. internet.
(http://www.delovie.be/index.php/over-de-lovie/over-de-lovie.html)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License