Curium LUMC

Missie en Visie

De stichting Curium-LUMC, Academisch centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, stelt zich in haar statuut als doel ten dienste van het algemeen belang 'curatieve en preventieve hulp te verlenen aan kinderen en jeugdigen, in het bijzonder de observatie, verpleging en behandeling van kinderen en jeugdigen voor wie de emotionele, cognitieve en/of sociale ontwikkeling in de omstandigheden waarin ze leven is vastgelopen of ernstig wordt bedreigd'. Curium-LUMC wil dit doel bereiken door al haar kerntaken (patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en onderwijs) op het hoogst mogelijke niveau uit te voeren.

Kwaliteit

Curium-LUMC streeft er dan ook naar de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek /onderzoek en behandeling, waartoe ook zorg en aandacht voor de patiënten en hun gezinnen behoren. Deskundig, inspirerend en concreet zijn hierbij de kernwaarden.

Onderzoek

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek wil Curium-LUMC tot de nationale top blijven behoren en de internationale positie versterken. De interactie van onderzoek en patiëntenzorg vormt de basis voor het beleid. Curium-LUMC voorziet in diagnostiek en behandeling over de gehele breedte van de kinder- en jeugdpsychiatrie met een aantal bewust gekozen specialisaties. Op deze manier kan Curium-LUMC haar maatschappelijke functie op het gebied van innovatie van de zorg uitoefenen.

Kennis

De positie van Curium-LUMC op het gebied van onderzoek en patiëntenzorg, als kenniscentrum en innovater van zorg, brengt verantwoordelijkheden met zich mee ten aanzien van de verspreiding van kennis en vorming van behandelaars en wetenschappers. Door actief onderwijs te bieden aan studenten geneeskunde, gedragswetenschappers en sociaal pedagogische hulpverleners (SPH) wil Curium-LUMC bijdragen aan de vorming van behandelaars en wetenschappers met een kritisch wetenschappelijke houding en wetenschappelijke nieuwsgierigheid.

Kernwaarden Curium-LUMC: Deskundig - Inspirerend - Concreet

De medewerkers van Curium-LUMC zijn deskundig en stralen dit ook uit. Er wordt veel gedaan aan deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht, zowel intern als extern.
Curium-LUMC wil een inspirerende werkomgeving zijn, maar ook een inspiratiebron voor patiënten en hun ouders. Inspirerend en motiverend door de manier van communiceren en in de omgang met patiënten, ouders en elkaar.
Curium-LUMC wil concreet en duidelijk zijn in wie en wat we zijn, in wat we te bieden hebben en in wat we van elkaar kunnen verwachten. Concreet in de communicatie naar elkaar toe, geen verborgenheid, ook concreet over onze mogelijkheden en onmogelijkheden, een concreet verwachtingspatroon voor patiënten, ouders, verwijzers, collega-instellingen, samenwerkingspartners en (nieuw) medewerkers.

Bron:

CURIUM LUMC, Behandeling autisme. internet.
(http://www.curium.nl/zorg/kliniek/unit-e---autisme-jongeren.aspx)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License