CLB

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Naargelang van de plaatselijke behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn.

Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende vakmensen van een CLB in team werken.

Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

• het leren en studeren;
• de schoolloopbaan;
• de preventieve gezondheidszorg;
• de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:

• de leerling staat centraal;
• de begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen werken aan een
oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline;
• de geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke
werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen;
• de werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en
leerlingen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen;
• het centrum begeleidt prioritair en intensief leerlingen die leerbedreigd zijn door hun
sociale achtergrond en leefsituatie;
• er is bijzondere aandacht voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, het
kleuteronderwijs en de aanvangsjaren van de lagere school, het technisch, kunst-,
beroepssecundair onderwijs, het deeltijds beroepsonderwijs en de erkende vormingen,
het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend jaar;
• de dienstverlening is gratis.

Waarom contact opnemen met het CLB?

Ouders stellen zich vaak heel wat vragen over de ontwikkeling van hun kind en dat is heel normaal. Maar wanneer moet je je als ouder écht zorgen maken over jouw kind ? Soms denken ouders dat een bepaalde situatie wel vanzelf zal veranderen of dat het probleem er wel zal uitgroeien. Bijgevolg zoeken ze geen hulp of ondersteuning. Later blijkt dan dat het probleem onderhuids bleef bestaan en ondertussen alleen maar groter werd: het kind is nog meer verward, heeft nog extra moeilijkheden gekregen, of is angstiger en nog meer ontmoedigd, enz. In dit stadium wordt de begeleiding natuurlijk extra moeilijk. Het is dus aangeraden dat ouders en/of leerlingen tijdig contact opnemen met het CLB.

Bron:

CLB, Wat is een CLB? internet.
(http://www.ond.vlaanderen.be/clb/brochure/wat_is_een_clb.htm)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License