Bureau J.I.M.

Bureau J.I.M. biedt jeugdhulpverlening door onafhankelijke begeleiding van probleemjongeren en zeer moeilijk opvoedbare kinderen.

Ouders melden zich bij ons met vervelend en agressief gedrag van hun kind of als hun kind last van faalangst en gevoelens van mislukken heeft. De schijnbaar onoverkomelijke problemen van een kind geven vaak ernstige problemen op school en thuis. Deze cirkel van negativiteit is te doorbreken.

Bureau J.I.M. is er voor 'moeilijke' kinderen. Persoonlijke jeugdhulpverlening voor pubers die vastlopen binnen hun persoonlijke ontwikkeling door teveel agressie, en voor kinderen die in de knoop zitten met zichzelf en hun omgeving. Bureau J.I.M. helpt kinderen negatief gedrag en slecht zelfbeeld positief te veranderen.

Wij coachen, trainen en begeleiden jongeren in de omgeving Rotterdam direct en individueel. Wij hebben geen wachtlijsten of wachttijden zoals bij andere jeugdzorg hulpinstanties. Welkom bij Bureau J.I.M.

Wat doen wij voor uw "probleemkind":

Wij adviseren en begeleiden u en uw kind met de problemen op school en thuis.

Denk hierbij aan ruzie maken, opstandig gedrag en problemen met autoriteit en leraren, ouders of vrienden. Wij helpen ook als uw kind moeilijk tot niet mensen, familie en vrienden vertrouwt.

Welke probleemjongeren helpen wij:

 Wij helpen uw kind om negatief en agressief gedrag in postitief gedrag te veranderen
 Wij helpen uw kind faalangst te overwinnen
 Wij helpen uw kind depressieve gevoelens te herkennen en daarvoor hulp te zoeken
 Wij helpen uw kind bij slechte resultaten op school.

Wanneer aanmelden:

Ouders en jongeren melden zich bij ons aan als door het gedrag of houding van het kind alles fout gaat of dreigt te gaan.

Bij "probleemkind" denken wij specifiek aan jongeren met gedragsproblemen, jongeren met faalangst, jongeren die mislukken op school, jongeren met problemen met ouders en medestudenten, jongeren die veel ruzie hebben en niet op kunnen schieten met hun omgeving, jongeren die ondoordringbaar zijn, jongeren die niet lekker in hun vel zitten, … Jongeren voor wie psychiatrische hulp nog een stap te ver is, maar die zonder gerichte bijsturing het zichzelf veel moeilijker maken dan nodig.

Waarom wij succes hebben:

De oprichter van Bureau J.I.M. (Eddie Bisschop), past al 20 jaar met veel succes op scholen voor speciaal onderwijs zijn unieke Eemsmethode op probleemjongeren toe. Door de benadering met de speciale eemsmethode maakt hij van uw "probleemkind" weer een "fijn" kind.

Eddie Bisschop bereikt bij meer dan 80% van zijn leerlingen in de omgeving Rotterdam een positieve houding door Sociale Vaardigheidstrainingen.
De positieve gedragsverandering van uw kind is lang voor het einde van zijn intensieve begeleiding en coaching duidelijk zichtbaar!

In Persoonlijke Sessies brengt uw kind, één of meerdere keren per week, bij Bureau J.I.M. tijd door en wij coachen, trainen en begeleiden uw "probleemkind", waardoor het een positieve houding en levensplezier terugkrijgt.

Onze tarieven zijn op uurbasis èn in overeenstemming met uw financiële mogelijkheden.

Bureau J.I.M. is verder niet verbonden aan Justitie, RIAGG of overheid. Ook zijn wij geen specialistische psychiatrische instelling. Wij hebben geen verblijfsmogelijkheden. Wij zijn voorlopig alleen werkzaam in de provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant, primair gericht op de omgeving Rotterdam.

Onze jeugdhulpverlening is laagdrempelig en wij zijn er voor ù - zonder wachtlijst of wachttijd. Welkom Home bij Bureau J.I.M.

Bron:

BUREAU J.I.M., Jeugdhulpverlening. internet.
(http://jeugdhulpverlening.bureaujim.nl/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License