Boeken

Lijst van gevonden boeken over onze onderwerpen:(Katho Kortrijk, IPSOC)
( http://bidoc.katho.be/bidoc/bidoc1.htm, 08/12/'08, 09/12/'08, 21/12/'08 )

boeken.jpg

Autisme:

Davies, M. ; Kommandeur, L. Anders dan anderen: vragen en antwoorden over de opvoeding van autistische kinderen
Ad.Donker, Rotterdam, 1982
132 blz. - ISBN 90 6100 208 7

Sicile, C. Autisme bij kinderen: de complete gids voor ouders en hulpverleners
Unieboek, Houten/Antwerpen, 2005
368 blz. - ISBN 90 269 6597 4

Serruys, M. Aan de rand in het midden: probleemgedrag bij mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking: over het verlies van evenwicht en het zoeken naar balans
Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2005
151 blz. - (Fontys-OSO-reeks; 17). - ISBN 90-441-1804-8

Janssens, J.M.A.M. Autisme: oorzaken, symptomen en behandeling
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1980
118 blz. - (Orthovisies; 11). - ISBN 90 01 67420 8

Peeters, T. Autisme: van begrijpen tot begeleiden
Hadewijch, Antwerpen/Baarn, 1994
251 blz. - ISBN 90 5240 230 2

Het syndroom van Asperger:

Delfos, M.F. Asperger in meervoud: autisme en haar randgebieden.
SWP, Amsterdam, 2005
248 blz. - ISBN 90 6665 482 1

Peeters, T.; Quak, G. Het Aspergersyndroom: autisme in het regulier en speciaal onderwijs: praktische gids voor leraren en begeleiders
Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2003
69 blz. - (Fontys-OSO-reeks; 4). - ISBN 90 441 1281 3

Jackson, L. Mafkezen en het Asperger-syndroom: een handleiding voor de puberteit
Nieuwezijds, Amsterdam, 2005
208 blz. - ISBN 90 5712 168 9

Sainsbury, C. Marsmannetje op school: over schoolkinderen met het Aspergersyndroom
Houtekiet, Antwerpen/Amsterdam, 2004
180 blz. - ISBN 90 5240 782 7

Bogdashina, O. Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met Autisme en Aspergersyndroom: verschillende ervaringen, verschillende werelden
Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2005
211 blz. - (Fontys-OSO-reeks; 11). - ISBN 90 441 1537 5

ADHD:

Hartmann, T. ADHD: de complete gids voor kinderen en volwassenen
Epo, Berchem, 2002.
265 blz. - ISBN 90 6445 258 X

Van der Ploeg, J. ; Scholte, E. ADHD in kort bestek : achtergronden, diagnostiek en hulpverlening
SWP, Utrecht, 1999
127 blz. - ISBN 90 6665 305 1

Gunning, W.B. Behandelingsstrategieën bij kinderen en jeugdigen met ADHD
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 1998
85 blz. - (Cure & Care development). - ISBN 90 313 2900 2

Gerrits-Douma, Y. Ben jij anders?: voorlichtingsboek voor kinderen met ADHD of een contactstoornis
SWP, Amsterdam, 2006.
92 blz. - ISBN 90 6665 774 X

Barkley, R.A. ; Benton, C.M. Druktemakers: in acht stappen naar beter gedrag van uw kind met ADHD
Swets & Zeitlinger, Lisse, 2000
236 blz. - ISBN 90 265 1577 4

Oppositioneel opstandig en antisociaal gedrag:

Slot, N.W. Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag
Swets & Zeitlinger, Amsterdam/Lisse, 1988
213 blz. - ISBN 90 265 0954 5

Van Leeuwen, H.; Slot, W.; Uijterwijk, M. "Antisociaal gedrag van kinderen: een neurobiologisch perspectief" In: Antisociaal gedrag bij jeugdigen: determinanten en interventies
Swets & Zeitlinger, Amsterdam/Lisse, 2001
83-94. - ISBN 90 265 1692 4

Van Leeuwen, H.; Slot, W.; Uijterwijk, M. "Behandelen en voorkomen van antisociaal gedrag bij jongeren" In: Antisociaal gedrag bij jeugdigen: determinanten en interventies
Swets & Zeitlinger, Amsterdam/Lisse, 2001
149-164. - ISBN 90 265 1692 4

Peeters, J. Antisociale jongeren
Garant, Leuven/Apeldoorn, 2000
149 blz. - ISBN 90 5350 875 9

Maes, K. Wat doen we er mee?: jongeren met een antisociale gedragsstoornis
Katholieke Hogeschool Leuven, Leuven, 2004
85 blz., bijl.

Jeugdcriminaliteit:

Angenent, H. Achtergronden van jeugdcriminaliteit
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Antwerpen, 1991.
338 blz. - ISBN 90 313 1104 9

Moor, L.G. Achtergronden van jeugdcriminaliteit: Grenzen van de jeugd
hoofdredacteur. Nijmegen, redacteur ; Hauber, A., redacteur ; Landman, R., redacteur ; Nijboer, J., redacteur ; Steenstra, S., Ars Aequi Libri, 1981.
391 blz. - ISBN 90 70094 49 5

Eggermont, M. Beter dan zitten… : jongeren over taakstraffen
Chorus, M., Utrecht : SWP, 1998.
159 blz. - ISBN 90 6665 268 3

Van San, M. - Leerkes, A. Criminaliteit en criminalisering: allochtone jongeren in België
Amsterdam University Press, Amsterdam, 2001.
278 blz. - ISBN 90 5356 525 6

Loeber, R. Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: omvang, oorzaken en interventies
redacteur ; Slot, N.W., redacteur ; Sergeant, J.A., redacteur.
Bohn Stafleu Van Loghum , Houten/Diegem, 2001.
450 blz. - ISBN 90 313 3464 9

Agressieve jongeren:

De Lange, M. ; Klomp, M. Agressieve jongeren: cognitie, emotie en gedrag
SWP, Utrecht, 1997
11 blz. - ISBN 90 6665 227 6

Van den Brink, G. Agressieve jongeren: over jeugd, agressie en beschaving in Nederland
Sun, Nijmegen, 2001
78 blz. - ISBN 90 5875 044 2

Tuinier, S.; Verhoeven, W.M.A.; Van Panhuis, P.J.A. Behandelingsstrategieën bij agressieve gedragsstoornissen
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 2000
106 blz. - (Cure & Care development). - ISBN 90 313 3203 8

Van den Brink, G. Geweld als uitdaging: de betekenis van agressief gedrag bij jongeren
NIZW, Utrecht, 2001
429 blz.

De Vries, J. Geweld: het fenomeen, het trauma en de verwerking
De Tijdstroom, Utrecht, 2006
228 blz. - ISBN 90 5898 104 5

Leer - en gedragsproblemen

Lebeer, J. Bouwen aan leren leren: cognitieve leerbevordering bij kinderen met risico op ontwikkelings- of leerstoornissen
Acco, Leuven/Leusden, 2003
284 blz. - ISBN 90 334 5069 0

Berger, M. Cognitieve problemen bij kinderen en adolescenten: samenspel van kennis en gevoel.
LannooCampus, Leuven, 2008
232 blz. - ISBN 978 90 209 6549 0

Ghesquière, P.; Ruijssenaars, A.J.J.M. Ernstige leer- en gedragsproblemen op school : bijdragen uit onderzoek en praktijk.
Acco, Leuven/Amersfoort, 1998
269 blz. - ISBN 90 334 4114 4

Verliefde, E. ; Hermans, R. "Geef me de tijd": kinderen met leerproblemen in de klas
Acco, Leuven/Leusden, 2000
140 blz. - ISBN 90 334 4616 2

Ghesquière, P.;Grietens, H. Jongeren met leer- of gedragsproblemen: naar een school met zorg
Acco, Leuven/Voorburg, 2006
182 blz. - ISBN 90 334 5938 8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License