Gedragsproblemen

Welkom op onze wikisite.
Wij zijn 7 studenten die in hun eerste jaar Orthopedagogie zitten.
Voor het vak ICT en bronnenvermelding kregen we de opdracht om deze site aan te maken.
Gedragsproblemen werd ons toegewezen als onderwerp.

Hier een inleidend filmpje…

Het onderwerp gedragsproblemen hebben we ingedeeld in 2 categoriën.
Enerzijds hebben we de aangeboren gedragsproblemen, anderzijds de niet-aangeboren.

Per categorie hebben we vervolgens indelingen gemaakt die je kunt terugvinden in de taakbalk.

Bij aangeboren gedragsproblemen verwijzen we naar 3 specifieke aandoeningen.
Als eerste hebben we autisme. Vervolgens het syndroom van Asperger, en tot slot ADHD.

Onder de categorie niet-aangeboren gedragsproblemen werden er 4 subcategoriën gemaakt.
We beginnen met leer- en gedragsproblemen, daarna hebben we het over oppositioneel opstandig en antisociaal gedrag bij pubers. Ten derde komt jeugdcriminaliteit aan bod en last but not least het leerplan agressiviteit.

Onder elke subcategorie kan je een powerpoint raadplegen die je helpt de informatie te begrijpen op een overzichtelijke manier.

Tot slot moeten we melden, dat we door de omvang van deze opdracht, enkel de gedragsproblemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar in kaart brachten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License